Buruh PUK SPL FSPMI PT. Delta Baja Masa

Santunan Nak Yatim Buruh PUK SPL FSPMI PT. Delta Baja Masa ( Foto : BKH)