1

Pengawalan ketat pihak Kepolisian. | Foto: Anam