Puisi : Satu Rasa Menggapai Cita

Aku dan kamu
Raga kita tiadalah dekat
Saling tatap netra jikalau lah ada tenggang masa
Namun hati kita sungguh sangat erat

Perbedaan suku tiada penghalang
Untuk kita satu tekad dalam berjuang
Mengusir kedzaliman
Demi cerahnya nasib buruh di masa depan

Bercengkrama melalui maya tiada mengurangkan rasa
Ketangguhan tekad untuk selalu bersama
Mengabdi kepada kepentingan rakyat jelata

Di saat raga telah bersua
Kala netra bertatap begitu dekatnya
Semakin terasa getar rasa
Bahwa kita mempunyai rasa yang sama
Menjunjung tinggi keadilan
Lawan kebatilan
Demi masa depan buruh nan gemilang

Arkamaya sukma jingga