Buruh-Batam-tolak-upah-murah1

FSPMI BATAM ( foto: www.isukepri.com )