kebakaran pt mandom

Kebakaran PT Mandom ( foto : fb Delis Jasmine's )